LOGOPEDIE HELPT KINDEREN MET DYSLEXIE

Dyslexie

Bij kinderen met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizamer dan bij leeftijdsgenootjes. Meestal gaat het om kinderen die wel een gemiddelde intelligentie hebben. Dankzij hun unieke kennis van taal- en spraakontwikkeling kunnen onze logopedisten je kind leren omgaan met dyslexie en zo de gevolgen beperken.

  • Vindt jouw kind het moeilijk om het verschil te horen tussen klanken als m en n, tussen de eu, u en ui of tussen s, f en g?
  • Heeft het moeite met klanken in volgorde te zetten? Zoals bij dorp of drop?
  • Vindt je kind het lastig om uitdrukkingen of gezegden te onthouden?
  • Lukt het onthouden van rijtjes, woordjes of jaartallen niet?
  • Of is het erg lastig om spelling onder de knie te krijgen?

Deze signalen kunnen duiden op dyslexie.Wat is dyslexie?

Bij dyslexie kan je kind moeite hebben met lezen en spellen. Het kan ook dat je kind alleen last heeft van één van de twee. We noemen het alleen dyslexie als er geen andere oorzaken zijn voor de leesproblemen.Zo herken je dyslexie

Je kunt dyslexie herkennen aan bovenstaande voorbeelden. Vaak krijgen kinderen problemen op school, omdat ze lezen spellen moeilijk vinden. Maar ook daarvoor kan je kind al problemen krijgen met de spraak- of taalontwikkeling. Kinderen die dyslexie hebben, hebben vaak ook al moeite gehad met de ontwikkeling van hun spraak en taal.Dit zijn de gevolgen van dyslexie

Kinderen met dyslexie kunnen vaal niet goed meekomen in de klas. Ze blijven lezen, schrijven en spellen moeilijk vinden. Je kind is vaak slim genoeg om de stof te begrijpen, maar vindt het moeilijk om de vaardigheden die het leert, een automatisme te maken.


Hoe helpen onze logopedisten kinderen met dyslexie?

Onze logopedisten kunnen spraak- en taalstoornissen snel herkennen en behandelen. Ze weten welke factoren met dyslexie samenhangen en hoe deze te behandelen zijn. Omdat onze logopedisten vaak al vroeg betrokken zijn bij kinderen met dyslexie, kunnen we de uitingen ervan meestal verkleinen. Dat doen we bijvoorbeeld door met klanken en letters te werken. We betrekken ook jullie als ouders en de school van je kind in de behandeling.

We kunnen dyslexie niet genezen, maar een behandeling door onze (gespecialiseerde) logopedisten draagt zeker bij aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen.


Hoe helpt Kayla Friskes

Maak je je zorgen?

Merk je dat je kind problemen heeft met lezen of spellen? Of twijfel je over de taalontwikkeling van je kind? Onze logopedisten kijken graag of er sprake kan zijn van dyslexie. Ook adviseren zij over de beste behandeling voor jouw kind. Neem gerust contact met ons op!Blijft je kind achter op taalgebied?

Logopediepraktijk LogoCare is een moderne, innovatieve en frisse praktijk in Spijkenisse locatie de Zomertuinen. Onze drie logopedisten hebben elk een eigen specialisatie: preverbale logopedie, logopedie bij het syndroom van Down, ondersteunende communicatie en sensorische informatieverwerking.

© 2023 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Logopediepraktijk LogoCare Marcella Schrauwen-Kamp.