ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER LOGOPEDIE


Hieronder staan de meest gestelde vragen over logopedie. Staat je vraag er niet tussen neem dan contact op met ons.

De vragen zijn onderverdeeld in subcategorieën.


Meest gestelde vragen over logopedie algemeen

 • Wat is logopedie?
 • Wanneer is logopedie nodig?
 • Wat doet een logopedist?
Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs.

Wanneer is logopedie nodig?

Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, stem en/of het gehoor.

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met je besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met jou. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De cliënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders / gezinsleden kunnen de cliënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de cliënt. Of er vindt behandeling plaats via internet. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag. Sommige therapieën duren een uur, bijvoorbeeld in het geval van stotteren.

Meest gestelde vragen over de vergoeding logopedie

 • Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?
Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Lopopedie zit in de basisverzekering. De verzekering is verplicht te vergoeden. Bij vragen kun je de voorwaarden nalezen van jouw zorgverzekeraar of rechtstreeks contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Wanneer je echter een eigen risico heeft, dan valt de logopedie vergoeding daar wel onder (dit geldt voor 18 jaar en ouder).

Meest gestelde vragen over aanmelden en de eerste afspraak

 • Hoe meld ik me aan?
 • Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?
Hoe meld ik me aan?

Je kunt zich aanmelden door:

Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?

Bij de eerste afspraak heb je het volgende nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van je verzekering (verzekeringspas);
 • Een verwijsbrief.

Meest gestelde vragen over de duur van een behandelperiode

 • Hoe lang duurt een logopedische behandeling?
Hoe lang duurt een logopedische behandeling?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt geen tijdsduur meer vast bij het vaststellen van de prestaties. De behandelingen zijn gebaseerd op een gemiddelde van een half uur. Een half uur is een gangbare tijdseenheid binnen de logopedie. De prestaties preverbaal, afasie en stotteren zijn gebaseerd op een dubbele behandeling, dus gemiddeld een uur. Het is geen verplichting, maar een richtlijn. Indien de NZa signalen krijgt dat de gemiddelde tijdsduur van de behandelingen afneemt, bestaat de kans dat de NZa een onderzoek instelt naar de gemiddelde tijdsduur. Met de kans dat de NZa het tarief verlaagt.

Meest gestelde vragen over een wachtlijst

 • Is er een wachtlijst?
Is er een wachtlijst?

We proberen iedereen zo snel mogelijk in te plannen. Toch kunnen we niet voorkomen dat er soms een wachtlijst is. Vooral voor de tijden na school kan het zijn dat je (je kind) even op een wachtlijst komt te staan. Zodra er een plekje is, wordt er contact met je opgenomen.

Meest gestelde vragen over het cliëntdossier

 • Hebben cliënten het recht om hun dossier in te zien?
 • Hebben familieleden ook inzagerecht in het dossier?
Hebben cliënten het recht om hun dossier in te zien?

Ja, dit is geregeld in de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Hebben familieleden ook inzagerecht in het dossier?

Nee, alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft verleend. Ouders van (jonge kinderen) en naasten van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.


Neem gerust contact met ons op via de button

Logopediepraktijk LogoCare is een moderne, innovatieve en frisse praktijk in Spijkenisse locatie de Zomertuinen. Onze drie logopedisten hebben elk een eigen specialisatie: preverbale logopedie, logopedie bij het syndroom van Down, ondersteunende communicatie en sensorische informatieverwerking.

© 2023 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Logopediepraktijk LogoCare Marcella Schrauwen-Kamp.