LOGOPEDIE VOOR KINDEREN MET EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS (TOS)

Taalontwikkelingsstoornis

Sommige kinderen hebben meer moeite met taal dan andere kinderen. Bijvoorbeeld met spreken, begrijpen van taal, lezen en schrijven. Dat kan duiden op een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wij vertellen je wat het is, hoe je het herkent en welke behandelmethoden wij hebben voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

  • Spreekt je kind in korte, onlogische zinnen?
  • Is het slecht verstaanbaar?
  • Is je kind stil en praat het weinig?
  • Verstaat je kind anderen vaak niet?
  • Lijkt het soms gewoon niet te luisteren?

Deze signalen kunnen duiden op een Taalontwikkelingsstoornis (TOS).Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

Een taalontwikkelingsstoornis is neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft daarom moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling van deze kinderen loopt anders dan leeftijdsgenoten, maar de rest van de ontwikkeling is normaal. TOS wordt daarom ook wel een onzichtbare handicap genoemd.

De precieze oorzaak is nog onbekend. TOS kan erfelijk zijn, maar dat hoeft niet. Soms adviseert de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek, omdat TOS kan samenhangen met andere stoornissen.

Dit zijn de gevolgen van een taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis kan veel impact hebben op het leven van een kind.  Een kind met TOS kan problemen hebben bij het volgen van de lessen op school. Als een kind voelt dat het niet begrepen wordt, kan hij of zij heel stil worden, of juist agressief reageren. Hierdoor hebben kinderen met TOS meer kans op sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ook komen lees- en leerproblemen vaker voor. Daarnaast kan de communicatie met ouders en anderen soms verstoord verlopen. Dit kan voor ouders en kind heel moeilijk zijn.


Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis?

Een taalontwikkelingsstoornis kun je herkennen aan de hierboven genoemde signalen. Niet ieder kind met een TOS heeft dezelfde problemen. De symptomen verschillen bijvoorbeeld per leeftijd. Het herkennen van de signalen is niet altijd gemakkelijk. Soms wordt gewoonweg gedacht dat een kind niet zo slim is.

Soms wordt TOS al ontdekt op het consultatiebureau als het kind laat is met praten of weinig spreekt. Ook op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of school kunnen ouders of leerkrachten ontdekken dat er iets niet klopt met de taalontwikkeling van een kind.

Vermoed je dat jouw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft?

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je de signalen van TOS bij basisschoolkinderen kunt herkennen. Er bestaat ook een online test om te kijken of de taalontwikkeling van je kind normaal is. Deze test vind je hier. Naar aanleiding van de antwoorden op de 14 vragen uit de test kun je het advies krijgen om een logopedist te raadplegen.

Verschil met een vertraagde taalontwikkeling

Een vertraagde taalontwikkeling is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Alle kinderen met een TOS hebben wel een taalachterstand, maar niet alle kinderen met een taalachterstand hebben een TOS. Bij kinderen met alleen een vertraagde taalontwikkeling ligt de oorzaak vaak bij onvoldoende taalaanbod, terwijl een taalontwikkelingsstoornis een probleem in de hersenen van het kind is.Zo helpen onze logopedisten kinderen met TOS

Als de diagnose TOS is gesteld, kijken we welke behandeling het beste bij jouw kind past. Er bestaan diverse therapievormen, waaronder de indirecte en de directe therapie. Bij de indirecte therapie legt de logopedist uit aan de ouders hoe zij de taalontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Zo leren de ouders hoe ze in allerlei dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van het kind kunnen besteden. Bij de directe therapie werkt de logopedist zelf met het kind. Maar ook hierbij is de samenwerking met de ouders heel belangrijk.

Met logopedie kunnen de taalklachten van kinderen met TOS minder worden. Hoe eerder TOS wordt ontdekt, des te groter de kans op verbetering.


Hoe helpt Marcella

Meer informatie

Merk je dat je kind problemen heeft met ‘taal’? Of wil je meer weten over taalontwikkelingsstoornissen? Onze logopedisten kijken graag samen met je wat het probleem kan zijn. Ook adviseren wij over de beste behandeling. Neem gerust contact op met Logocare.

 


Benieuwd hoe we jouw kind kunnen helpen met taal?


Logopediepraktijk LogoCare is een moderne, innovatieve en frisse praktijk in Spijkenisse locatie de Zomertuinen. Onze drie logopedisten hebben elk een eigen specialisatie: preverbale logopedie, logopedie bij het syndroom van Down, ondersteunende communicatie en sensorische informatieverwerking.

© 2023 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Logopediepraktijk LogoCare Marcella Schrauwen-Kamp.