LOGOPEDIE VOOR KINDEREN MET VERBALE ONTWIKKELINGSDYSPRAXIE

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Sommige kinderen die niet of verkeerd spreken hebben verbale ontwikkelingsdyspraxie. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met bewegingen van de mond. Met logopedie kun je jouw kind spraakbewegingen beter leren aansturen. We vertellen je wat de stoornis is en welke behandelingen we hiervoor aanbieden.

  • Komt praten bij jouw kind maar moeilijk op gang?
  • Spreekt je kind niet of verkeerd?
  • Maakt je kind onherkenbare klanken?

Deze signalen kunnen duiden op verbale ontwikkelingsdyspraxie.Wat is verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Soms komt het leren praten bij kinderen niet of moeizaam op gang. Je kind spreekt dan bijvoorbeeld niet of juist verkeerd. Een mogelijke oorzaak hiervan noemen we een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Kinderen die hier last van hebben, hebben problemen met het maken van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Een verbale ontwikkelingsdyspraxie kan te maken hebben met algehele dyspraxie. Dan zit het probleem in de aansturing van de spieren. Dat geldt dan niet alleen voor de spraak, maar voor alle motorische vaardigheden die een kind moet leren. Wanneer er bij een kind sprake is van een algehele dyspraxie is niet alleen de logopedist betrokken, maar ook de fysiotherapeut of een ergotherapeut.Hoe herken je verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Verbale ontwikkelingsdyspraxie kun je herkennen aan bovengenoemde signalen. Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. Soms kunnen kinderen de klank wel in het ene woord maken, maar niet in het andere. Het kan zelfs zo zijn dat je kind een klank of woord niet kan uitspreken, terwijl het op een ander moment wel lukt. Je kind kan andere mondbewegingen, zoals eten, drinken, blazen en zuigen ook lastig vinden.


Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Dit zijn de gevolgen van verbale ontwikkelingsdyspraxie

Als kinderen niet of slecht spreken, kan dat leiden tot communicatieproblemen. Het kind heeft dan bijvoorbeeld moeite om duidelijk te maken wat het wil. Soms worden kinderen boos of agressief uit frustratie. Andere kinderen trekken zich juist terug als ze merken dat ze niet goed kunnen communiceren.


Hoe helpt logopedie kinderen met verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Kinderen met verbale ontwikkelingsdyspraxie hebben professionele hulp nodig, want deze problemen herstellen zich niet vanzelf. Onze logopedisten onderzoeken de spraak en de mondmotoriek van je kind en kijkt bijvoorbeeld hoe het kind eet en drinkt. Daarna stellen we een diagnose. Soms is er extra onderzoek nodig door een medisch specialist.

Daarna starten we met therapie. We leren je kind om spraakbewegingen goed aan te sturen. Dat doen we door te oefenen met de bewegingen van de tong, lippen, kaken en het gehemelte. We oefenen spraakklanken op een speelse manier en koppelen ze aan symbolen of gebaren. Het lukt niet met een paar keer oefenen, maar geregelde en consequente training kan voor veel verbetering zorgen. Onze logopedist leert daarom ook de ouders om te oefenen met hun kind.

De duur en resultaten van de logopedische therapie zijn afhankelijk van het type en de ernst van de uitspraakproblemen en van het tijdstip waarop de therapie begonnen is. De therapie kan al op jonge leeftijd (twee á drie jaar) starten.


Hoe helpt Marcella

Maak je je zorgen?

Merk je dat je kind problemen heeft met spreken? Of twijfel je over de spraakontwikkeling van je kind? Onze logopedisten kijken graag met je mee wat het probleem kan zijn. Ook adviseren zij over de beste behandeling voor jouw kind. Neem gerust contact met ons op!Is uw kind ook wel eens wisselend verstaanbaar?

Logopediepraktijk LogoCare is een moderne, innovatieve en frisse praktijk in Spijkenisse locatie de Zomertuinen. Onze drie logopedisten hebben elk een eigen specialisatie: preverbale logopedie, logopedie bij het syndroom van Down, ondersteunende communicatie en sensorische informatieverwerking.

© 2023 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Logopediepraktijk LogoCare Marcella Schrauwen-Kamp.