LOGOPEDIE VOOR KINDEREN MET EEN VERTRAAGDE TAALONTWIKKELING

Vertraagde taalontwikkeling

Als een kind op taalgebied achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, is er sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Dat kan weer leiden tot problemen met taalbegrip, taalvorm, taalinhoud of het taalgebruik. Wij vertellen je hoe je vertraagde taalontwikkeling kunt herkennen en welke behandelmethoden kunnen helpen.

  • Spreekt je kind niet of niet zo goed als leeftijdsgenootjes?
  • Spreekt het in korte of kromme zinnen?
  • Is je kind minder goed verstaanbaar?
  • Begrijpt het niet goed wat anderen bedoelen?

Deze signalen kunnen duiden op een vertraagde taalontwikkeling.


Wat is een vertraagde taalontwikkeling?

Als een jong kind in spraak duidelijk achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, hebben we het over een vertraagde taalontwikkeling of taalachterstand. Deze kinderen spreken vaak (nog) niet of opvallend minder in vergelijking met andere kinderen. Het kind spreekt bijvoorbeeld in enkele woorden of korte zinnen. De omgeving kan het daardoor lastig vinden om het kind te verstaan of te begrijpen.

Een vertraagde taalontwikkeling kan worden veroorzaakt door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving, bijvoorbeeld omdat er weinig gepraat wordt tegen en met het kind. Met de juiste hulp kunnen kinderen hun taalachterstand vaak vanzelf weer inhalen.

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, waaronder een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem.


Verschil met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Een vertraagde taalontwikkeling is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Alle kinderen met een TOS hebben een taalachterstand, maar niet alle kinderen met een taalachterstand hebben een TOS. Bij kinderen met alleen een vertraagde taalontwikkeling ligt de oorzaak vaak bij onvoldoende taalaanbod, terwijl een taalontwikkelingsstoornis een probleem in de hersenen van het kind is.


Hoe herken je een vertraagde taalontwikkeling?

Een vertraagde taalontwikkeling kun je herkennen aan de hierboven genoemde signalen. Niet ieder kind met een taalachterstand heeft dezelfde problemen. Soms verschillende symptomen bijvoorbeeld per levensfase. Het herkennen van de signalen is niet altijd gemakkelijk. Mensen denken soms gewoonweg dat een kind niet zo slim is.

Soms wordt een taalachterstand al ontdekt op het consultatiebureau, of merken begeleiders op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of school dat er iets niet klopt met de taalontwikkeling van een kind.Dit zijn de gevolgen van een vertraagde taalontwikkeling

Een vertraging in de taalontwikkeling kan verschillende gevolgen hebben. Zo kan een kind zich vaak niet goed uiten, doordat het niet kan zeggen wat het wil. Daardoor wordt je kind soms niet goed verstaan en begrepen door andere kinderen. Dat kan tot gedragsproblemen leiden. Sommige kinderen worden driftig of opstandig omdat ze niet begrepen worden. Anderen worden daardoor juist stil en teruggetrokken. Ook kan het kind door een taalachterstand moeilijker leren op school.


Vertraagde taalontwikkeling
Vertraagde taalontwikkeling

Zo helpen onze logopedisten kinderen met een taalachterstand

Als we vermoeden hebben dat je kind een vertraagde taalontwikkeling heeft, doen we uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van je kind. Hiervoor gebruiken we gestandaardiseerde testen. Aanvullend onderzoek of eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of op een audiologisch centrum is soms ook nodig.

Als we hebben vastgesteld dat het om een vertraagde taalontwikkeling gaat, kijken we welke behandeling het beste bij jouw kind past. We kunnen zowel directe als indirecte therapie toepassen. Bij directe therapie staat de wisselwerking tussen de logopedist en het kind centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag. Samen werken we aan de woordenschat, zinsbouw en de uitspraak. Als een kind nog niet praat dan richt de therapie zich op de voorwaarden om wel te praten: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van anderen, oogcontact maken en beurtgedrag. Bij indirecte therapie legt de logopedist aan de ouders uit hoe zij de taalontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen stimuleren.

Over het algemeen is een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen, zeker als de problemen al op jonge leeftijd ontdekt worden. Kinderen kunnen hiervoor al vanaf 2 jaar terecht bij een logopedist.


Ongerust?

Merk je dat je kind problemen heeft met ‘taal’? Of twijfel je over de taalontwikkeling van jouw kind? De logopedisten van Logocare kijken graag samen met je wat het probleem kan zijn. Ook adviseren zij over de beste behandeling. Neem contact met ons opBenieuwd hoe we jouw kind kunnen helpen met taal?


Logopediepraktijk LogoCare is een moderne, innovatieve en frisse praktijk in Spijkenisse locatie de Zomertuinen. Onze drie logopedisten hebben elk een eigen specialisatie: preverbale logopedie, logopedie bij het syndroom van Down, ondersteunende communicatie en sensorische informatieverwerking.

© 2023 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Logopediepraktijk LogoCare Marcella Schrauwen-Kamp.