LOGOPEDIE VOOR KINDEREN MET EEN TAALACHTERSTAND DOOR MEERTALIGHEID

Meertaligheid

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal, bijvoorbeeld omdat hun ouders allebei een andere moedertaal hebben, of omdat ze vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd. Soms leidt die meertaligheid tot een spraak- en taalachterstand in één van de talen of in allebei. Hier lees je hoe je een taalachterstand door meertaligheid kunt herkennen en hoe je die achterstand met logopedie weer in kunt halen.

  • Heeft je kind een kleine woordenschat?
  • Begrijp het de leerkracht of klasgenootjes niet goed?
  • Of is je kind moeilijk te voorstaan, doordat het woorden verkeerd uitspreekt?

Deze signalen kunnen duiden op een taalachterstand door meertaligheid.Wat is een taalachterstand door meertaligheid?

Een kind is meertalig als het tijdens de ontwikkeling met meer dan één taal in aanraking komt. Soms leren kinderen twee talen tegelijk, bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Ook kan het voorkomen dat kinderen twee of meer verschillende talen na elkaar leren, omdat ze bijvoorbeeld naar een ander land verhuizen.

Soms kan die meertaligheid leiden tot een taalachterstand. Misschien heeft jouw kind moeite met taalontwikkeling, omdat het vaak wisselende talen hoort. Of omdat er niet genoeg taalaanbod is in één van de twee talen. Voor kinderen die een andere moedertaal hebben dan Nederlands en waar thuis ook weinig of geen Nederlands gesproken wordt, is het lastig om de taal goed te leren en goed op school mee te komen. In dat geval spreek je van een taalachterstand door meertaligheid.Hoe herken je een taalachterstand door meertaligheid?

Een vertraagde taalontwikkeling kun je herkennen aan de hierboven genoemde signalen. Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands of in hun moedertaal. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, verloopt ook de tweede taalontwikkeling vaak moeilijker.

Hoe eerder je taalproblemen ontdekt, hoe beter! We kunnen dan sneller starten met begeleiding van kinderen en hun ouders. Meestal geldt: hoe vroeger je begint, hoe beter de resultaten.Dit zijn de gevolgen van een taalachterstand

Een vertraging in de taalontwikkeling kan verschillende gevolgen hebben. Zo kan een kind zich vaak niet goed uiten, omdat het niet kan zeggen wat het wil. Daardoor begrijpen andere kinderen jouw kind soms niet goed. Dat kan soms tot gedragsproblemen leiden. Sommige kinderen worden driftig en opstandig als ze niet begrepen worden, anderen juist stil en teruggetrokken. Het leren op school kan ook moeizamer verlopen, omdat het kind moeite heeft met spreken en het begrijpen van taal.


Meertaligheid
Hoe helpt Kayla Friskes

Hoe helpt logopedie meertalige kinderen met een taalachterstand?

Meertalige kinderen met een taalachterstand hebben logopedische begeleiding nodig. We richten ons dan op het verminderen van communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands én de moedertaal. Voor dat laatste is een samenwerking met de omgeving heel belangrijk. Als het nodig is, schakelen we ook de hulp van een tolk in. Zo zorgen we ervoor dat de communicatie met de familie van het meertalige kind zo goed mogelijk is.


Onze logopedisten voorkomen en verhelpen taalachterstanden bij meertalige kinderen. Dat doen we bijvoorbeeld door:

  • Kinderleiders, leerkrachten, consultatiebureauartsen en wijkverpleegkundigen te leren hoe ze de kinderen kunnen ondersteunen;
  • Deelname aan voorschoolse voorzieningen te stimuleren;
  • Het gebruik van taalactiveringsprogramma’s te stimuleren;
  • Een goede afstemming te maken tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen;
  • Jullie als ouders te begeleiden en voor te lichten;
  • Taalbeleid in het (speciaal) basisonderwijs te ontwikkelen en stimuleren.


Vermoed je dat jouw kind hulp kan gebruiken?

Merk je dat je meertalige kind problemen heeft met ‘taal’? Onze logopedisten kijken graag samen met je wat het probleem kan zijn. Ook adviseren wij over de beste behandeling. Neem gerust contact op met Logocare.Benieuwd hoe we jouw kind kunnen helpen met taal?


Logopediepraktijk LogoCare is een moderne, innovatieve en frisse praktijk in Spijkenisse locatie de Zomertuinen. Onze drie logopedisten hebben elk een eigen specialisatie: preverbale logopedie, logopedie bij het syndroom van Down, ondersteunende communicatie en sensorische informatieverwerking.

© 2023 Alle teksten en beelden zijn en blijven eigendom van Logopediepraktijk LogoCare Marcella Schrauwen-Kamp.